Skip links

Villalivet slår nya rekord – över 2,3 miljoner läsare!

Pressmeddelande – 1 september 2020

Magasinet Villalivet har under 2020 tillsammans med ett 40-tal andra tidningar valt att gå in i ett unikt samarbete med det etablerade och för mediebranschen välkända analys- och undersökningsföretaget RAM – Research and Analysis of Media. Samtidigt som flera magasin och dagstidningar tappar läsare så går Villalivet mot strömmen och ökar läsandet i målgruppen – det vill säga alla Sveriges villaägare. Det visar de senaste siffrorna från RAM*.

Undersökningsmetodiken baseras på att RAM mäter varje utgåva av Villalivet med en omfattning av minst 500 intervjuer per tillfälle via Cints paneler. Sammanställningen efter fyra utförda mätningar med totalt 2020 intervjuer visar på att Villalivet har en räckvidd på 3 miljoner personer och 2,3 miljoner läsare i genomsnitt per utgåva vilket är fantastiska tal att kunna visa upp.

Det gör Villalivet till Sveriges överlägset största villatidning, enligt denna mätmetodik, säger försäljnings- och marknadschef Jonas Natt och Dag.

Därutöver visar det sig att drygt 300 000 personer säger att de kommer att läsa Villalivet, vilket innebär att tidningen uppfattas som värdefull och att den sparas av villaägaren.

“– De här siffrorna visar
att vi ligger mitt i prick
för vilka ämnen som
intresserar villaägare idag,
säger chefredaktör
Katarina Danielsson.”

Det som också utmärker sig i undersökningarna är att magasinet når starkt ut i målgruppen yngre och medelålders, 16-54 år där man både ser ett stort engagemang och att man agerar starkt på köp efter att ha tagit del av innehållet i magasinet.

Vi ser dessutom att den yngre målgruppen tar till sig print i väldigt stor utsträckning, vilket ofta påstås att de inte gör, fortsätter Jonas Natt och Dag.

För första gången har man också valt att bryta ut segmentet som får magasinet, men har ”Nej Tack till reklam” på sin brevlåda. Här framgår det tydligt att målgruppen ”Nej Tack” både ser nyttan och visar på tydliga intentioner till handlingskraft efter att ha tagit del av magasinet. Det finns i själva verkar en knappt mätbar skillnad mellan ”Ja tack till reklam” och ”Nej tack” – man noterar magasinet i samma grad och läser det i stort sett i samma omfattning.

Villalivet märker en fortsatt stark och positiv utveckling när det gäller att leverera effekt och resultat till sina kunder. Givetvis finns en del i förklaringen att magasinets läsare investerar mycket i projekt som har med boendet att göra.

Vi ser också i undersökningen att det finns en tydlig plan framåt under hösten, men även inför 2021, att denna starka trend kommer fortsätta och det gäller egentligen de flesta områden som har med villan att göra. Detta är väldigt gynnsamt för våra annonsörer, att privatmarknaden har denna positiva inställning under överskådlig tid framöver. 

– Slutsatsen man kan dra efter 4 utförda räckviddsmätningar är att både observationen av magasinet och genomläsningen, uppvisar höga och jämna nivåer. Villalivet har stabila och uppmärksamma läsare. Under pandemin har siffrorna dessutom ökat något, vilket förklaras av att många tillbringar mer tid hemma och intresserar sig mer än tidigare om hus, hem och trädgård. Den upplevda nyttan av magasinet ligger kvar på sina goda nivåer över alla de 4 mätningar som hittills utförts, säger Staffan Hultén VD & Grundare för RAM Group.

Bra kommunikation från kunderna ökar också underhållningsvärdet i tidningen. Detta bekräftas även i utförda RAM-mätningar som genomförs löpande för annonsörerna.

Vill du veta mer, kontakta:
Jonas Natt och Dag, Försäljnings- och Marknadschef
0733-21 31 60, jonas.nattochdag@villalivet.se

 

* KÄLLA: RAM-RESEARCH AND ANALYSIS OF MEDIA, MARS-JUNI 2020.

Klicka här för att ta del av hela RAM-mätningen för mars-juniutgåvorna.

Klicka här för att läsa om RAMs tekniska beskrivning av hur undersökningen är uppbyggd, ge

Kommentera