Skip links

Annonspolicy

Här hittar du Villalivets annonspolicy.

Villalivet är öppen för annonser på samma vis som de allra flesta svenska tidningar och tidskrifter. Annonser kan öka tidningens läsvärde och ger intäkter som gör att vi kan dela ut tidningen kostnadsfritt till nästan alla villaägare i Sverige.

De annonser som införs i Villalivet ska inte strida mot tidningens annonspolicy. Denna policy är ett levande dokument, som diskuteras och används aktivt inför varje publicering. Ansvarig utgivare granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats. Annonspolicyn gäller för samtliga kanaler där tidningen finns.

Villalivet tar in annonser som inte strider mot svensk lag, Tryckfrihetsförordningen samt de etiska regler som finns angivna i Spelregler för press, radio och TV, utgivna av pressens samarbetsnämnd.

Villalivet följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.

Villalivet tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Tidningen tar inte heller in annonser med reklam för spel, tobak och alkohol.

Villalivet tar inte in annonser från politiska partier vars värdegrund som strider mot de grundvärderingarna om allas lika värde.

Ansvarig utgivare har, med stöd av Tryckfrihetsförordningen, det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras.