Skip links

Rikstäckande

Vi skapar effekt

Vi har en decennie-lång  relation med alla villahushåll.

Villalivet är det enda medie där du når alla Sveriges villaägare i brevlådan enskilt under reklamfria vardagar med PostNord. Du konkurrerar inte med mängder av direktreklam. Ett unikt sätt att få alla villaägares fulla uppmärksamhet och komma nära dem.

Läs mer om oss

Hög räckvidd och stor läsning!

Annonsering i Villalivet innebär att man har en räckvidd på 76% till alla villaägare. Den totala observationen per utgåva är därför drygt 3 miljoner personer.

Trovärdig och inspirerande kanal

64% anser att Villalivet är trovärdig, 61% blir inspirerade och 58% har nytta av magasinet.

Från annons till effekt

Villalivet initierar och driver köpprocesser. Den samlade handlingskraften är 46% eller ungefär 1 104 000 personer vilket innebär att en stor grupp agerar efter att ha tagit del av annonserna.

 • Intresse
 • Inspiration
 • Entusiasm
 • Annat

Hela 80% är intresserade

i vår senaste Intressemätning med RAM så ställde vi frågan om hur man känner för tidningen. Hela 80% av alla som får Villalivet är positivt inställda till den!

 • Läst 1 eller flera nummer 2019
 • Nej, jag har inte läst något nummer
 • Vet ej

Hög lojalitet

Tidningen Villalivet delas ut gratis i brevlådan till hushåll som bor i villa och kommer ut med 8 nummer per år. Frågan ställdes till villaägarna om de under de senaste 12 månaderna läst något nummer av tidningen Villalivet?

 • Läste helt
 • Läste delvis
 • Ögnade noggrant
 • Ögnade igenom
 • Bara sett framsidan
 • Övrigt

Hela 60% läser

Hela 2,4 miljoner läser vår tidning i genomsnitt per utgåva. 7% säger sig kommer att läsa vilket innebär ytterligare 281 039 personer.

Distributionsform: PostNord – Reklamfria vardagar

Vår utgivningsplan 2021

#1
Värme & Energi - V. 5

I årets första utgåva så skriver vi om Värme & Energi. Vi tar även upp kök, badrum, fönster och dörrar.

#2
Uterum & Renovera ute - V. 9

I andra utgåvan så skriver vi om uterum och renovera ute, dessutom så kopplar vi på trädäck och tak.

#3
Pool & Trädgård - V. 13

Aprilutgåvan behandlar pool och trädgård men även trädgårdsmöbler samt växthus. En väldigt populär utgåva!

#4
Måla fasad - V. 18

I maj så täcker vi områden så som måla fasad, garage, terasslivet och grillning.

#5
Sommarspecial! Gör det själv - V. 23

Sommarspecial i juni med massor av gör-det-själv tips och dessutom en hel del säkerhet.

#6
Värme & Energi - V. 35

Under den tidiga hösten i september så skriver vi om värme, energi samt dörrar och fönster.

#7
Kök & Badrum - V. 40

Årets näst sista utgåva behandlar kök och vardagsrum samt inspirerar om spabad och badrum!

#8
Renovera inne - V. 44

Vår sista utgåva handlar om renovera inne, sovrum och smarta hem.

Läs vår senaste mätning!
Ladda ner vår senaste mätning.

Läs RAM-mätningen här!