Skip links

Deadlie, Villkor och Inlämning

Annonspolicy

Här hittar du Villalivets annonspolicy. Villalivet är öppen för annonser på samma vis som de allra flesta svenska tidningar och tidskrifter. Annonser kan öka tidningens läsvärde och ger intäkter som gör att vi kan dela ut tidningen kostnadsfritt till nästan alla villaägare i Sverige.

Läs här

Avtal/-betalningsvillkor

Dessa avtalsvillkor (Villkoren) gäller för avtal mellan Media Gruppen AB, org. nr. 556450-6003 (Villalivet) och kund (Kund) om köp och tillhandahållande av annonsutrymme enligt överenskommelse som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).

Läs här
INLÄMNING MATERIAL & DEADLINE

PRINT ANNONSERING 2023

Deadline Utgåva 1

5:e Januari

Deadline Utgåva 2

13:e Februari

Deadline Utgåva 3

17:e Mars

Deadline Utgåva 4

4:e April

Deadline Utgåva 5

2:a Maj

Deadline Utgåva 6

31:a Maj

Deadline Utgåva 7

13:e Juli

Deadline Utgåva 8

10:e Augusti

Deadline Utgåva 9

5:e September

Deadline Utgåva 10

5:e Oktober

Deadline Utgåva 11

26:e Oktober