Skip links

Villaägarna fortsatt positiva

Villaägarna fortsatt positiva

Villalivet har under brinnande Coronakris frågat villaägarna om deras investeringsvilja. En viktig parameter där vi tar tempen på hur man framåt tänker investera i sitt hem och boende.

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att köpkraften är fortsatt stark. Siffrorna är i princip på samma starka nivå som i september 2019 när vi ställde frågorna på detta sättet senast, säger Tomas Bengtsson på Villalivet.

66% av alla villaägare planerar ett projekt, av de avser hela 84% av att starta ett byggprojekt inom 12 månader. Trädgårdsprojekt sticker ut som den mest populära kategorin där uterum/växthus och badrum/kök kommer tätt efter. Vi ser en stark köpintention i de yngre målgrupperna där vi bland annat kan nämna att den yngre åldersgruppen är den som tänker spendera mest. Snittet på deras byggprojekt ligger på 178 000 kr.

Bifogad pdf – Ta del av den här!

Villalivet först ut

Vi använder oss av R.A.M som är ett etablerad och trovärdigt mätinstitut för relevanta räckvidds och effektmätningar. Villalivet är också först ut på marknaden att göra denna mätningen tillsammans med R.A.M utifrån principen recency och frequency, vilket bland annat innebär att vi mäter varje utgåva för bästa möjliga underlag

Efter nästa mätning har vi tre mätningar med oss och då kommer vi att presentera ett fördjupat material för er att ta del av. Vill ni diskutera detta med oss och få ännu mer information om villaägarnas behov och beteende?Tryck på länken för att skicka ett mail till oss: tomas.bengtsson@villalivet.se

Helt nya uppgifter, så tänker Nej-Tackarna!

Andelen nej-tackare har under de senaste åren stadigt ökat. En stor anledning till varför man väljer att sätta upp en ”nej-tack”-skylt på sin brevlåda är bland annat att man inte önskar sortera en stor hög reklam som till stora delar inte känns relevant för mottagaren.

Vi valde därför att fråga villaägarna, resultatet visar på i princip likvärdiga beteenden och intentioner om man önskar reklam eller inte. Villalivet är en publikation som når hela vägen fram, även till samtliga ”nej-tackare”. Nu vet vi lite hur de tänker och hur de agerar.

TA DEL AV MÄTNINGEN HÄR!

Vad säger kunderna?

Vi har pratat med en del kunder om hur de ser på marknaden, varför de har valt Villalivet och vad som kännetecknar deras framgång.

Läs nedan intervjuerna med Willab Garden och Solhaga.

Eric Cardell Willab Garden, Marketing, Sales & Customer Service Manager

– Varför har du valt att samarbeta med Villalivet?

Vår primära målgrupp är villaägare och med annonsering i Villalivet träffar vi hela målgruppen på en gång. Utgivningsplanen med nästan ett nummer varje månad passar ypperligt i vår kampanjplan och stämmer väl med vår affärsmässiga årscykel. Utgivningen i början av kalendermånaden markerar uppstarten på våra kampanjperioder och vi får alltid en pangstart eftersom hela målgruppen informeras på en gång. En annan viktig aspekt är kvaliteten på övriga annonsörer i tidningen. Vi uppfattas och vill uppfattas som ett företag med kvalitetsprodukter – då är det viktigt att tidningen håller hög kvalitet, både på det redaktionella och på övriga annonsörer. Det lyckas Villalivet med!

– Vilka värden har Willab Garden och Villalivet gemensamt, tycker du? Hur kompletterar ni varandra?

Det första man tänker på är målgruppen – vi talar till samma mottagare. En annan likhet är folkligheten, både tidningen och vi själva är som folk är mest. På så sätt tycker jag vi kompletterar varandra väl. När tidningen har teman kring olika ämnen som innefattar våra produkter passar vi in eftersom de råd och tips som tidningen förmedlar rör saker som genomsnittsvillaägaren har nytta av.

– Vad har samarbetet gett för resultat hittills?

Synligheten i vår målgrupp är enorm när vi annonserar med flersidingar i Villalivet. De uppmätta observationsvärdena är extremt höga vilket borgar för att vårt budskap når hög penetration. Vår konsekventa annonsering bidrar också till vår ständiga resa mot högre varumärkeskännedom.

– På vilket sätt skulle man kunna utveckla samarbetet i framtiden, utifrån ett kund- och läsarperspektiv?

Ur vår synpunkt kunde advertorials bidra både till läsvärdhet och nytta för annonsören. Ibland tror jag att vi kunde bidra mer till det redaktionella innehållet genom att bidra med tips, idéer och råd kring uterum, växthus, uteplats och pooler.

– Vad vill du att människor ska förknippa Willab Garden med i första hand?

Willab Garden skall förknippas med livet i trädgården. Med sorgfria dagar i skydd för väder och vind, alltid nära till naturen. Likväl som glädje och gemenskap i glada vänners lag. Vi får heller inte missa vår koppling till när- och egenodlat, något som får allt större betydelse år för år!

 

Marie Åkesson, delägare Solhaga Garden

– Varför har du valt att samarbeta med Villalivet?

Från början var det för att Villalivet var flexibel och hade möjlighet att tillgodose våra önskemål. Detta har förstärkts och därför har vi fortsatt jobba med er.

– Vilka värden har Solhaga Garden och Villalivet gemensamt, tycker du? Hur kompletterar ni varandra?

Vi är noga med att försöka tillgodose våra kunders behov även när det kräver lite extra arbete. Vi har ett koncept som skiljer sig från många av våra konkurrenter.

– Vad har samarbetet gett för resultat hittills?

Vi har fått mycket nya kunder från stora områden kring vår fysiska butik, men också till vår webbutik. Vi har även haft möjlighet att marknadsföra vårt breda sortiment på ett roligt vis.

På vilket sätt skulle man kunna utveckla samarbetet i framtiden, utifrån ett kund- och läsarperspektiv?

Vi skulle säkert kunna mixa vår kunskap när det gäller växter och odling med er kompetens.

– Vad vill du att människor ska förknippa Solhaga med i första hand?

De ska känna att vi är ett familjeföretag där man får god service och mycket kunskap på köpet.

Full fart inom bygg och trädgård

Vi ser från flera rapporterande medier att det är full fart på byggvaruhusen och inom trädgårdssegmentet. Vi arbetar och bättrar på mer än någonsin runt våra villor. Många har fått utökad tid och vi reser inte lika mycket längre varför vi kan ge oss själva möjligheten att göra det där extra projektet som vi kan glädjas åt under den annalkande sommaren. Vi hör och ser försäljningsframgångar från aktörer inom byggvaror, växter och odling, uterum/växthus och poolaktörer.

Vill ni säkra era intäktsströmmar för sommaren, tveka ej att ta kontakt med oss. Vi jobbar just nu med vår nästa utgåva där vi kan hjälpa er med marknadsutrymme. Villalivets juniutgåva kommer ut nationaldagsveckan V. 23, 2-3 juni.

Kommentera