Skip links

PostNord avvecklar ODR och här är lösningen

Villalivet stärker sin roll som kvalitativ bärare av ODR till Sveriges villaägare!

PostNord lägger ner ODR Standard och Uppslaget men det finns ett alternativ – Villalivet exklusiv som delas ut reklamfria vardagar

Nyligen delgav PostNord i ett pressmeddelande att man lämnar marknaden för oadresserad reklam, ODR. Detta innebär i praktiken att Villalivet som idag delas ut exklusivt via PostNord reklamfria vardagar till Sveriges villaägare blir ett naturligt val för företag som vill fortsätta att kommunicera kvalitativt och tryggt med bilagor och egna utskick till denna målgrupp. Här kan man även regionstyra sina utskick på postnummernivå.

Därför är Nej tackarna viktiga

– Vi ser en stor potential i alla de relevanta aktörer som på ett mycket kostnadseffektivt sätt vill fortsätta nå ut med sitt budskap. Dessutom vet vi att attraktionen i att nå alla villahushåll som tackar nej till reklam och som man når genom sin annonsering i Villalivet är mycket stor då detta segment är svårt att nå på annat sätt, säger Jonas Natt och dag, marknadschef på Villalivet.

Andelen Nej tackare ökar dessutom stadigt enligt PostNord och uppges vara ca 38% idag vilket motsvarar över 800 000 villaägare runt om i landet. Dock är den största andelen knuten till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö där mediebruset är som störst.

I en helt färsk RAM-mätning från september kan man konstatera att de som har Nej tack till reklam upplever både något större nytta av Villalivet och innehar något högre köpintention än de som accepterar ODR i brevlådan och har Ja tack till reklam. Villalivet tillför därför en väldigt stor köpkraft hos alla de som tackar Nej till reklam – där är vi unika i vårt erbjudande med PostNord.

Då tar svenskarna hand om sin post

Markandskommunikation i postlådan är uppskattad av svenskarna. Det ger avsändaren en möjlighet att kommunicera djupare med människor och att göra det direkt. Tre fjärdedelar av svenskarna säger att de öppnar den fysiska posten samma dag som dem får den. Mottagarna anger också att de föredrar postlådan när kommunikationen har för avsikt att leda till någon form av handling.

Att välja bort postlådan är att välja bort kunder.

  • 84% tar hand om sin post en given vardag.
  • 21-24% tar hand om sin post under helgen.

När det gäller att fånga uppmärksamhet och leda till handling är fysiska utskick överlägset bäst enligt svenskarna.*

För mer information om hur Villalivet kan hjälpa ert företag att nå ut exklusivt under 2023 via PostNord som utdelare kontakta gärna:

Jonas Natt och Dag
Marknadschef Villalivet
0733-21 31 60
jonas.nattochdag@villalivet.se

Joakim Axelsson
Försäljningschef Villalivet
0708-22 42 71
joakim.axelsson@villalivet.se

*Källa; PostNords ”Mottagarmakt i samarbete med Kantar Sifo”

Kommentera