Skip links
VILLKOR

Hej! Roligt att du har valt Villalivet för att skapa effekt – Nedan hittar du praktiska detaljer!

INLAGA: ICC-profil

Varje tryckeri har egna färgprofiler. Det är små filer med filändelserna .ICC eller .ICM. Genom att bädda in tryckeriets profil i en fil är du säker på att färgerna hänger med och tolkas rätt på tryckeriets tryckpressar.

Ladda ner

INLAGA: Joboptions

En fil med JOBOPTIONS-filändelsen är en Adobe PDF-förinställd fil. Adobe-produkter använder en JOBOPTIONS-fil för att definiera egenskaperna för en PDF-fil som ska genereras för print/tryck.

Ladda ner

COVER: ICC-profil

Varje tryckeri har egna färgprofiler. Det är små filer med filändelserna .ICC eller .ICM. Genom att bädda in tryckeriets profil i en fil är du säker på att färgerna hänger med och tolkas rätt på tryckeriets tryckpressar.

Ladda ner

COVER: Joboptions

En fil med JOBOPTIONS-filändelsen är en Adobe PDF-förinställd fil. Adobe-produkter använder en JOBOPTIONS-fil för att definiera egenskaperna för en PDF-fil som ska genereras för print/tryck.

Ladda ner

Annonspolicy

Här hittar du Villalivets annonspolicy. Villalivet är öppen för annonser på samma vis som de allra flesta svenska tidningar och tidskrifter. Annonser kan öka tidningens läsvärde och ger intäkter som gör att vi kan dela ut tidningen kostnadsfritt till nästan alla villaägare i Sverige.

Läs här

Avtal/-betalningsvillkor

Dessa avtalsvillkor (Villkoren) gäller för avtal mellan Media Gruppen AB, org. nr. 556450-6003 (Villalivet) och kund (Kund) om köp och tillhandahållande av annonsutrymme enligt överenskommelse som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).

Läs här
INLÄMNING MATERIAL & DEADLINE

PRINT ANNONSERING 2020

Deadline Utgåva 1

7 jan REGION: 15:e jan

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 2

4 feb REGION: 6:e feb

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 3

3 mar REGION: 5:e mar

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 4

3 apr REGION: 8:e apr

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 5

5 maj REGION: 7:e maj

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 6

31 juli REGION: 6:e aug

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format
Deadline Utgåva 8

6 okt REGION: 8:e okt

 • Tryckfärdigt
 • 300 dpi
 • PDF-format